Botevo 2011
На 17.07. групите за народно пеене и народни музикални инструменти участваха във Фолклорен събор на плодородието в местност Света Марина, с. Ботево. Участниците посетиха манастира и си направиха пикник в гората.

Pictures
Botevo 2011
Botevo 2011
Botevo 2011
Botevo 2011
Botevo 2011


Web Design and Software Solutions Unseen Pro Ltd
© All rights reserved - Empathy Fondation. Empathy-bg.eu 2011 - 2019.
About Us | Activities | News | Documents | Archive | Gallery | Contact | Entrance